Aktu – Popundret Amanda

  Far du prestationsångest eller hybris av att bli så nyp ad? — Nej, det är bara kul, men när recensenter har jämfört mig med Klate Bush och Dusty Springfi eld, då hälier aginte alls med, säger hon Amanda, som kommer frän en svensk-finsk­ost et tiki sk konditorfa-milj piLidmgö bekanta rakade de hamna hos Johan Angergärd, som chefar pä Labrador Records, och ett halvår sentre signades hon —...
read more